Κομπλέ Κιτ δίδισκο

Δίδισκο Κίτ με δίσκους με μεταλλικά τακάκια

Δίδισκο Κιτ με δίσκους με μεταλλικά τακάκια

Δίδισκο Κιτ με δίσκους SINTER

Δίδισκο Κιτ με δίσκους SINTER με ελατήρια

Δίδισκο Κιτ κομπλέ

Δίσκοι sinter με ελατήρια      


Δίσκοι sinter χωρίς ελατήρια   

Κιτ δίχτενου πλατώ & δίσκου εξάφτερου με ελατήριο


Εξάφτερος μεταλλικός δίσκος χωρίς ελατήρια


Εξάφτερος μεταλλικός δίσκος με ελατήρια

Κιτ συμπλέκτη για οχήματα normal χρήσης

Οκτάφτερος μεταλλικός δίσκος χωρίς ελατήρια

Κιτ δίχτενο με εξάφτερο δίσκο με ή χωρίς ελατήρια

Οργανικός Δίσκος (θερμουίτ)

Κομπλέ Δίδισκο Κιτ

Τετραπίστονο Κιτ φρένων με διαιρούμενους δίσκους

Τετραπίστονο Κίτ φρένων με monoblock δίσκους


Τετραπίστονο Κίτ φρένων με monoblock δίσκους

Βολάν Ατσάλινα + Αλουμινίου

Τετράφτερος μεταλλικός δίσκος με ελατήρια

Τετράφτερος μεταλλικός δίσκος χωρίς ελατήρια

Τετραπίστονο Κιτ φρένων με διαιρούμενους δίσκους


Τετραπίστονο Κιτ φρένων με monoblock δισκόπλακες